Alternate decription

Certifikace udržitelnosti budov – LEED, BREEAM a další

Dopad staveb na životní prostředí a zdroje je nezpochybnitelný, a proto je důležité hledat co nejvíce šetrná řešení a způsoby výstavby. Jedním z nástrojů, který pomáhá dosáhnout udržitelného stavebnictví, jsou certifikace. V tomto článku vám vysvětlíme jejich výhody a představíme některé z nejznámějších certifikací.


Environmentální certifikace budov

Certifikace udržitelných budov je proces, který hodnotí a potvrzuje, zda budova splňuje určité standardy pro udržitelnost.

Proč certifikovat budovy?

Důvodů je mnoho, uvádíme ty nejdůležitější.

Certifikace LEED

Systém LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) založila v roce 1998 v USA nezisková organizace U.S. Green Building Council (USGBC), která certifikaci uděluje. Dnes patří mezi nejuznávanější a nejrozšířenější certifikační systémy pro udržitelné budovy a stavební projekty po celém světě.

Co se hodnotí

Při hodnocení se zabývá různými aspekty udržitelnosti, jako je energetická efektivita, kvalita vnitřního prostředí a materiálového využití. Zaměřuje se na stavební i provozní fázi budovy.

Systém LEED vychází z amerických norem ASHRAE (autorem je Americká společnost pro vytápění, chlazení a vzduchotechniku). Jejich požadavky jsou poměrně podobné evropským normám. Dále jsou to povinné požadavky Pre-requists. Projekt pak může získat ještě tzv. kredity, za které získává bodové ohodnocení v osmi různých kategoriích.

Kategorie, ve kterých je možné získat kredity

V každé z nich je možné získat 100 základních a 10 prémiových bodů.

Jaké budovy se v Evropě certifikují

Rozlišuje se certifikace nových a existujících budov. V našem prostředí se nejčastěji setkáte s typy New Construction a Core and Shell.

Nové budovy a významné rekonstrukce

Existující budovy

Klasifikace systému LEED

Podle počtu bodů, které budova získá, dosáhne na jednu z následujících úrovní certifikace:

Certifikace BREEAM

Systém BREEAM (British Research Establishment´s Environmental Assessment) založila v roce 1990 Britská výzkumná společnost (BRE), která funguje dodnes jako certifikační orgán. Jde o první certifikační systém na trhu a dnes se používá především v Evropě.

Původně obsahoval pouze dvě verze – rodinné domy a kanceláře. Postupně došlo k rozšíření o další typy budov.

Metodou BREEAM bylo certifikováno na 600 000 projektů v 87 zemích světa. V České republice bylo uděleno zhruba 200 certifikátů.

Některé země mají specifickou národní verzi. Jde například o Velkou Británii, Nizozemí, Španělsko a Norsko.

Co se hodnotí

Hodnocení se provádí přesně definovaných měřítek kvality a zaměřuje se na úroveň projektu, konstrukci a užívání budovy. Jde především o aspekty, které se týkají úspory energie, hospodaření s vodou, kvality vnitřního prostředí (zdraví a tepelná pohoda), znečištění okolí provozem budovy, dopravy uživatelů do budovy, stavebních materiálů, nakládání s odpady, ekologie a provozu budovy.

Kredity se udělují v 10 kategoriích:

V jednotlivých kategoriích je možné získat určitý počet kreditů, ale každá kategorie má jinou váhu.

Jaké budovy se hodnotí

Certifikují se různé typy nových budov a dodatečně také stávající budovy.

Nové budovy a významné rekonstrukce – schéma International New Construction

Existující budovy – schéma In-Use

Klasifikace systému BREEAM

Pokud budova projde certifikací, získá podle počtu bodů jednu z certifikací

Další certifikace

Můžete se setkat s velkým množstvím dalších certifikací, patří mezi ně i následující tři.

WELL Building Standard

WELL se specializuje na zdraví a pohodu obyvatel budov. Zaměřuje se ale pouze na kvalitu vnitřního prostředí, ne na budovu jako celek. Hodnotí faktory, jako je kvalita vzduchu, voda, fyzická aktivita a duševní zdraví.

Passive House

Tento standard klade důraz na vysokou energetickou efektivitu a minimální spotřebu energie pro vytápění a chlazení.

Green Star

Jde o australský certifikační systém, který se zaměřuje na udržitelnost budov a stavebních projektů včetně energetické účinnosti, dále na využití obnovitelných zdrojů energie a správu odpadu.

Fáze certifikace

Certifikace se obvykle skládají ze dvou fází: projekční a certifikační. Finální certifikaci je možné získat, až když jsou obě fáze dokončené.

Systém LEED pak u typu Core and Shell, který se týká budov stavěných za účelem pronájmu, umožňuje tzv. precertifikaci stavby před jejím dokončením. Je však nutné doložit zamýšlený záměr projektanta a dodavatele stavby. Je to především kvůli tomu, že se realizuje kostra a obálka budovy včetně přípravy pro všechny instalace pro různé dispozice, které se budou provádět až pro konkrétního nájemce.

Certifikace udržitelných budov hrají významnou roli v transformaci stavebnictví směrem k udržitelnější budoucnosti. Pomáhají vytvářet budovy, které jsou šetrné k životnímu prostředí, efektivní a zdravé pro obyvatele v každém životním cyklu. Pro vlastníky nemovitostí, developery a architekty představují nástroje na dosažení udržitelných cílů v jejich projektech.

 

Chcete se dozvědět víc?

Připravíme pro vás kurz na míru, který přizpůsobíme vašim požadavkům. Objednejte si nezávaznou konzultaci zdarma. 

Štítky