Fotka Daniely Kozákové

Daniela Kozáková


Nemovitostní právo je pro mě zajímavé tím, že řeší praktická témata a vyžaduje znalost principů, fungování a obchodních modelů nemovitostního trhu. Výsledkem právní práce je nejenom kvalitní poradenství, ale obvykle i hmotný výsledek v podobě zrealizované stavby, ať je to rezidenční, kancelářský nebo logistický projekt. 

Krátce o mně

Jsem advokátka se zaměřením na právo nemovitostí, obchodní právo, navíc mám rozsáhlé zkušenosti s právem v umění a památkové péče. Mám 18 let zkušeností s praktickou aplikací práva. Působila jsem v několika advokátních kancelářích a již téměř 5 let vedu vlastní právní praxi. 

Již za studií jsem absolvovala stáž u advokátní kanceláře Linklaters v Londýně. První zkušenosti s praktickou aplikací českého práva jsem získala v angloamerických advokátních kancelářích působících na českém trhu. Nejprve rovněž za studií v české pobočce Linklaters a jako koncipient jsem pracovala pro českou pobočku Lovells. Po advokátních zkouškách jsem spolupracovala s francouzskou advokátní kanceláří Gide Loyrette Nouel a následně po 10 let s Havel & Partners. 

Vedla jsem a podílela se na mnoha významných realitních transakcích a projektech, v celé škále toho, co realitní právo nabízí. Od due diligence akvizic nemovitostí, přes právní poradenství při pronájmu a správě obchodních center, kancelářských budov, průmyslových areálů, přes oblast developmentu a prodeje rezidenčních nemovitostí, až po poradenství v oblasti výstavby, stavebnictví a správních řízení, včetně témat památkové ochrany a péče.

Témata památkové ochrany a péče mě přivedla i k další specializaci, které se věnuji již téměř 10 let, a tou je art law (právo v umění). Jedná se o právní poradenství pro sběratele, galerie a další odborníky na trhu s uměním, včetně otázek autenticity a provenience, právních prověrek děl, nákupu uměleckých děl, pojištění a přepravy uměleckých děl, uměleckých výpůjček zejména pro výstavní účely, ať už soukromých nebo institucionálních, a poradenství v otázkách kulturního dědictví.

Art law se s nemovitostním právem skvěle doplňuje a podporuje kreativní mysl. Stejně jako nemovitostní právo vyžaduje art law znalost trhu s uměním a jeho pravidel. S principy fungování globálního trhu s uměním jsem měla možnost se detailně seznámit během svého studia program Finance and Art Market na Sotheby's Institutu v Londýně.

„Porozumění právu, právním principů a souvisejícím rizikům je naprosto zásadní nejenom pro realizaci, management i správu nemovitostí, ale i pro jakoukoli jinou oblast podnikání.“

Co mě baví kromě práce

Mám velmi ráda poznávání cizích zemí a jejich kultury, a pokud se mi podaří spojit cestování s architekturou, uměním, gastronomií a mým oblíbeným golfem, je to ideální zážitek. 


Kde jsem získala znalosti

Kde jsem získala zkušenosti