Fotka Jana Kmínka

Ing. Jan Kmínek


Dá se říct, že v mé široké rodině není nikdo, kdo by neměl něco společného se zeměměřictvím. Začalo to mým dědou, který geodézii vyučoval na stavební průmyslovce. Rodiče pracovali u Geodézie, n. p., následně i v jiných organizacích v oboru. Vyrůstal jsem tak v geodetickém prostředí a občas někde držel pásmo, výtyčku nebo lať. V roce 1991 otec založil firmu, kde jsem mu rád vypomáhal a zasluhoval se o kapesné. A aby to nebylo málo, geodézii se věnuje nejen moje žena a oba bratři, ale i někteří další příbuzní. 

Krátce o mně

Své první pracovní zkušenosti jsem získal už během studií, a to ve firmách Ing. Jiří Kmínek – geodetické práce a Integral, s.r.o., které se zabýval výkonem zeměměřických činností pro účely katastru nemovitostí i ve výstavbě. A brigádničil jsem krátce rovněž u katastrálního úřadu při zhušťování bodového pole.

Nyní působím na Českém úřadu zeměměřickém a katastrálním jako vedoucí oddělení metodiky zeměměřictví a katastru. Podílím se především na tvorbě právních a technických předpisů a na přípravě koncepčních a strategických dokumentů. Na starosti mám metodické vedení katastrálních úřadů a zeměměřického úřadu nebo koordinaci výzkumu a vývoje pro účely resortu.

Působím jako zástupce resortu v několika meziresortních uskupeních, jejichž činnost se dotýká oboru, za všechny lze uvést například Pracovní výbor pro zavádění metody BIM v České republice a Pracovní výbor pro prostorové informace při Radě vlády pro informační společnost.

Pravidelně se účastním Setkání představitelů geodetických a katastrálních služeb zemí bývalé rakousko-uherské monarchie, které je velmi přínosné k orientaci v katastrální problematice okolních zemí.

Vlastním úřední oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností podle § 13 odst. 1 písm. a) zákona č. 200/1994 Sb.

Věnuji se lektorské činnosti, a to zejména pro potřeby resortu, příležitostně i pro širší odbornou veřejnost na akcích zaměřených na katastr nemovitostí a zeměměřické činnosti pro účely katastru nemovitostí.

 

 

Co mě baví kromě práce

Ve svém volném čase se nejvíce věnuji rodině a sportu. A ideální je, když se obě aktivity dají skloubit, což se mi podařilo prostřednictvím orientačního běhu. Tento sport může provozovat (a často provozuje) celá rodina, a tak mnoho víkendů trávíme společně na závodech a soustředěních a v týdnu spolu absolvujeme tréninky. A co si budeme povídat, je to práce s mapou, pro nás geodety jako dělané. Dalším mým koníčkem je včelaření, to je úžasný relax. 


Kde jsem získal znalosti

Kde jsem získal zkušenosti