Naši partneři a přátelé, se kterými s radostí spolupracujeme

BTR Consulting s.r.o. 

Se společností BTR Consulting úzce spolupracujeme především v pořádání konferencí. Tou první byla Renesance nájemního bydlení, která se tématu moderního nájemního bydlení věnovala komplexně. Poté následovala spolupráce s PropTech asociací, která vyústila v konferenci Digitalizace nájemního bydlení.

Společně jsme realizovali studii pro Finskou ambasádu a Business Finland na téma: „Market Survey Built Environment in the Czech Republic“ a také další konferenci – Udržitelnost a revitalizace budov a networkingový event pro finskou ambasádu a Business Finland.

COM.SE Consulting, v.o.s.

Se zakladatelkami – Editou Šilhánovou a Marií Zemanovou – spolupracujeme v několika oblastech. Společně s BTR Consulting jsme připravovali studii pro finskou ambasádu „Market Survey of the Built Environment in the Czech Republic“. Obě dámy se také podílely na přípravě témat konference Udržitelnost a revitalizace budov, kde měly vlastní prezentaci.

Dále připravujeme kurz pro naši akademii – Udržitelnost v základních souvislostech a s Národním pedagogickým institutem profesní kvalifikaci Manažer udržitelnosti.

ČEZ Esco, a. s. 

Společnost ČEZ Esco se stala partnerem konference Udržitelnost a revitalizace budov. Její zástupce Daniel Žáček na ní představil případovou studii.

Deloitte Česká republika

Společnost Deloitte s námi jako partner pořádala konference – Renesance nájemního bydlení a Udržitelnost a revitalizace budov. Její zástupci Olga Kaizar, Michaela Lounková a Miroslav Linhart na nich také vystoupili.

Dům Radost a.s.

Tento dům nám vytváří zázemí. Máme tu kancelář a také rádi využíváme jeho krásný zrekonstruovaný sál pro pořádání konferencí. Dům Radost byl také partnerem dvou z nich – Renesance nájemního bydlení a Udržitelnost a revitalizace budov. Jeho zástupce Tomáš Kašpar zde zároveň vystupoval.

Finská ambasáda a Business Finland

Pro organizaci Business Finland a Finskou ambasádu jsme společně s BTR Consulting realizovali studii na téma: „Market Survey of the Built Environment in the Czech Republic“.

Obě se také partnersky podílely na pořádání konference Udržitelnost a revitalizace budov a networkingového eventu – setkání finských a českých firem, které se zabývají udržitelností ve stavebnictví.

Passerinvest Group, a.s.

Pro společnost Passerinvest jsme společně s BTR Constulting připravili studii na téma institucionálního nájemního bydlení.

Perspectivo

S Tomášem Hančem a jeho týmem spolupracujeme především v online světě. V Perspectivu nám vytvořili novou vizuální identitu a přehledné webové stránky. Společně jsme také vyvinuli úplně novou aplikaci pro vzdělávací kurzy (LMS).

Rethink Architecture a Zero Architecture

S Karolínou Barič a Kateřinou Eklovou, které jsou zakladatelkami této společnosti, jsme spolupracovali na studii pro finskou ambasádu „Market Survey of the Built Environment in the Czech Republic“.

Obě dámy se také podílely na přípravě témat konference Udržitelnost a revitalizace budov, kde zároveň vystoupily se svými prezentacemi a také se zúčastnily panelových diskuzí.

The Prime

Společnost The Prime, která provozuje realitní a investiční zpravodajský portál, byla mediálním partnerem konference Udržitelnost a revitalizace budov.