Územní plánování – kurz na míru

Poznejte jednotlivé subjekty územně plánovacího procesu a druhy územně plánovacích nástrojů. 


Připravíme pro vás online i prezenční studium

Vyberte si variantu, která vám vyhovuje nejvíc

  • Online kurz 
  • Online kurz doplněný konzultacemi s lektory 
  • Prezenční školení přímo u vás ve firmě 

Proč se vzdělávat s námi

Obsah kurzu na přání 

Vše probereme od A do Z nebo se zaměříme jen na vybrané oblasti. Ať už jde o zásady územního rozvoje či druhy územně plánovací dokumentace.  

Poutavá forma výuky

S územně plánovacím procesem vás seznámíme zábavnou formou. Nebudou chybět příklady z praxe, územní plány, územní studie a testovací cvičení. 

Intuitivní aplikace
Online kurz pro vás vytvoříme v naší aplikaci, se kterou vás bude vzdělávání bavit. Její  používání je snadné. Regulační plán pak můžete studovat třeba v mobilu.

Rezervujte si konzultaci zdarma

„Na základě své 20leté praxe v oboru nemovitostí dokážu přesně vyhodnotit vaše potřeby a určit, jaké oblasti vzdělání pro vás budou mít největší přínos. Spolu s kolegy vám připravíme vzdělávací program na míru, se kterým snadno dosáhnete svých cílů.”

Problematiku územního plánování vám vysvětlí zkušení lektoři

Podle oboru vaší společnosti a témat, která vás zajímají, vám vybereme toho nejvhodnějšího.

 

Kurz přizpůsobíme jakékoli profesi

Vypracujeme kurz pro zaměstnance stavebních úřadů na krajských úřadech, magistrátech, obcích a další zájemce.

Příklady témat

Seznámíme vás s celým územně plánovacím procesem i jeho subjekty a nástroji. Kurz sestavíme tak, aby pro vás byl maximálně přínosný. Pro vaši představu uvádíme výběr nejčastějších témat, ale klidně si můžete vybrat úplně jiná. 

Územní plán (ÚP)

Zorientujeme vás nejen v textové, ale i grafické části územního plánu. Ukážeme vám, jak vypadá odůvodnění, které je jeho nedílnou součástí, a jsou v něm uvedeny důvody výroku, podklady pro jeho vydání a také úvahy, jimiž se správní orgán při hodnocení a výkladu právních předpisů řídil. 

Územně plánovací podklady (ÚPP)

Představíme vám územně plánovací podklady, které jsou podkladem k pořizování politiky územního rozvoje. Tvoří je územně analytické podklady, které zjišťují a vyhodnocují stav a vývoj území, a územní studie. Ta navrhuje a posuzuje možnosti a podmínky změn v území (patří sem i rozvoj některých funkčních systémů, jako je například doprava). 

Územně plánovací dokumentace (ÚPD)

Seznámíme vás se všemi částmi Územně plánovací dokumentace. Kromě Územního plánu ji tvoří také Zásady územního rozvoje, které stanoví zejména základní požadavky na účelné a hospodárné uspořádání území kraje, vymezí plochy nebo koridory nadmístního významu a stanoví požadavky na jejich využití, a dále regulační plán, který stanoví podrobné podmínky pro využití pozemků, pro umístění a prostorové uspořádání staveb, pro ochranu hodnot a charakteru území a pro vytváření příznivého životního prostředí.  

Politika územního rozvoje (PÚR)

Vysvětlíme vám, čím vším se zabývá politika územního rozvoje, kterou pořizuje Ministerstvo pro místní rozvoj pro celou Českou republiku a schvaluje ji vláda. Je závazná pro pořizování a vydávání územního rozvojového plánu, zásad územního rozvoje, územních plánů, regulačních plánů a pro rozhodování v území. 

Změna územního plánu

Probereme celý proces. Dozvíte se, jak postupovat při změně územního plánu, co musí být podkladem pro pořízení změny, v jakém případě je vydáno kladné rozhodnutí a kdy dochází k zadání změny územního plánu. Nebudou chybět informace, co musí změna obsahovat, nebo jaké jsou náležitosti výroku a odůvodnění.   

Konzultace zdarma

Rádi s vámi probereme vaše potřeby a vypracujeme nezávaznou nabídku.

Chcete vědět víc nebo se na něco zeptat?

Vyplňte jednoduchý formulář a my se vám do 24 hodin ozveme.


O vaše osobní údaje se staráme jako o vlastní. Více se dozvíte v našich Zásadách ochrany osobních údajů.