PaedDr. Vladimír Svatoš


Úspěšný v komunikaci a budování vztahů s druhými nebývá ten, kdo tlačí svoje témata za každou cenu, ale spíše ten, kdo umí naslouchat druhým, chápat jejich potřeby a zájmy a nacházet řešení situací, která uspokojí oba partnery. Proto se celý profesní život snažím pomáhat lidem v rozvoji empatie a komunikačních dovedností. Součástí mých tréninků je ale i příprava na tvrdá vyjednávání, pro případ, že se setkáme s nekorektním nebo nespolupracujícím přístupem partnera.

Krátce o mně

Jsem zkušený lektor profesionální komunikace, manažerského výcviku a týmové spolupráce. Zároveň pracuji jako osobní kouč a mentor. Ve své práci stavím na koučujícím přístupu a zážitkovém modelu vzdělávání.

Stál jsem u zrodu vzdělávací společnosti Česká cesta, s.r.o. a deset let vykonával funkci jejího výkonného ředitele. Následně jsem dvacet let vedl vlastní společnost AKORD OT, s.r.o.

Jsem autorem či spoluautorem několika odborných knih, mnoha časopiseckých článků, jsem členem redakční rady časopisu pro zážitkovou pedagogiku a neformální vzdělávání Gymnasion. Jako host jsem se objevil v DVTV v rozhovoru s Martinem Veselovským nebo v Seznam Zprávách v pořadu Ptám se já. Slyšet mě můžete také v podcastu Pavla Janouška O rozvoji.

Co mě baví kromě práce

Outdoorové sporty, jako je horolezectví, vysokohorská turistika, lyžování a cyklistika. Dále péče o chalupu a zahradu v nádherném prostředí Českého ráje a čas strávený s vnoučaty.


Kde jsem získal znalosti

Kde jsem získal zkušenosti