Alternate decription

5 důvodů, proč se zabývat udržitelností a zavést principy ESG ve firmě

V dnešní době se většina společností stále více zaměřuje na integrování principů ESG do svých strategií a pozadu byste neměli zůstat ani vy. Kromě pozitivního vlivu na budoucnost naší planety to může přinést řadu benefitů i vaší firmě. Seznamte se s pěti konkrétními oblastmi.


Snadněji oslovíte zákazníky

Udržitelnost je pro zákazníky stále důležitějším kritériem při výběru produktů a služeb. Chtějí podporovat firmy, které mají etický přístup k životnímu prostředí, lidským právům a sociálním otázkám. Uvědomují si, že když u nich nakupují, přispívají k ochraně životního prostředí a udržitelnému hospodaření s přírodními zdroji i oni sami.

Zákazníci také často očekávají, že udržitelné produkty a služby mají vyšší kvalitu a dlouhodobou hodnotu. Počítají s tím, že produkty budou trvanlivější a služby budou moct užívat delší dobu, což jim v konečném důsledku ušetří peníze.

Dále zákazníci vítají, že firmy zabývající se udržitelností jsou ve svém přístupu často transparentní a poskytují více informací o výrobě, dodavatelském řetězci a sociálních dopadech produktu nebo služby.

Budete připravení na legislativní změny

Tématy souvisejícími se změnou klimatu se zabývá také Evropská unie, která plánuje různá opatření v podobě zákonů a nařízení. Jde například o nefinanční reporting ESG, uhlíkovou neutralitu, přechod na obnovitelné zdroje nebo redukci odpadu.

Když se začnete těmito pravidly řídit už nyní, nebo se jim zkusíte alespoň přiblížit, budete lépe připravení, až dojde k jejich plošnému zavedení, a navíc budete mít náskok před konkurencí.

Co je uhlíková neutralita

Tento termín znamená, že stát nebo firma odstraňuje z atmosféry stejné množství skleníkových plynů, jako do ovzduší vypouští – je tedy uhlíkově neutrální. Můžete se s ním setkat ve spojení s procesy uvolňování oxidu uhličitého souvisejícími s průmyslovou výrobou, dopravou, zemědělstvím nebo výrobou energie.

Stanete se atraktivnějším zaměstnavatelem

V dnešním rychle se měnícím světě se mění i očekávání zaměstnanců. Některé už nezajímá jen výše platu, pracovní doba a poskytované benefity.

Jedním z faktorů, podle nichž si lidé vybírají své zaměstnavatele, je právě udržitelnost, ať už jde o její ekologickou, sociální nebo ekonomickou oblast. Především pro mladší generaci, jako jsou mileniálové a generace Z, jde o důležité hledisko.

Pokud se budete těmto tématům aktivně věnovat, máte mnohem větší šanci získat a udržet kvalitní zaměstnance a stát se tak zajímavou a konkurenceschopnou společností na trhu práce.

Nejde však jen o nábor nových, ale také o udržení současných zaměstnanců, protože ti jsou často více loajální k firmě, která se stará o udržitelnost. Vědomí toho, že jejich práce má smysl a pozitivní dopad, zvyšuje jejich spokojenost a snižuje fluktuaci.

Zvýšíte svou důvěryhodnost u bank a investorů

‍I pro finanční trh je udržitelnost významné téma, které má zásadní vliv na to, jak se na společnosti a jejich působení pohlíží. Investoři čím dál více při rozhodování, kam investovat, zohledňují ESG kritéria a CSR reporty. Podobná situace je u bank a dalších institucí při poskytování úvěrů.

Pokud se na principy ESG zaměříte a budete pravidelně vydávat CSR reporty, můžete mít snazší přístup ke kapitálu.

Co je CSR report

Jde o dokument, ve kterém společnost zveřejňuje nefinanční informace. Podrobně rozebírá svůj vliv na okolí, společnost, zaměstnance a životní prostředí.

Ušetříte a získáte ekonomické výhody

Zavedením různých opatření můžete výrazně snížit provozní náklady. Například modernizace budovy, přechod na energeticky účinnější systémy a technologie nebo investice do obnovitelných zdrojů vám v dlouhodobém horizontu významně sníží náklady na energii a vodu.

Díky efektivnímu odpadovému hospodářství můžete snížit náklady na odvoz a likvidaci odpadu a ještě získat příjem z recyklace.

Úpravou procesů podle zásad udržitelnosti zvýšíte také efektivitu a výrobní výkonnost. Může jít například o snížení spotřeby energií nebo omezení plýtvání materiály (třeba hledáním nového využití pro materiál, který by skončil jako odpad).

Tato opatření vám kromě úspory přinesou i další benefity, jako je dlouhodobá konkurenceschopnost a odolnost vůči budoucím výzvám, kterými může být nedostatek zdrojů nebo už zmiňované změny v regulacích.

Zkrátka budete mít lepší pověst a obraz společnosti

Když se budete aktivně věnovat udržitelným praktikám, snadno si vybudujete pověst odpovědného a etického hráče na trhu. A to je atraktivní jak pro vaše současné zaměstnance, tak pro zájemce o zaměstnání, ale i zákazníky a obchodní partnery.

Věříme, že už máte jasno, proč se implementací ESG zabývat. A pokud vás zajímá více informací, sledujte náš web, už brzy pro vás budeme mít nový online kurz Udržitelnost v základních souvislostech, ve kterém se vše potřebné dozvíte.

Související článek

Štítky