Alternate decription

Kdo je a co dělá facility manažer

Pozice facility manažera je spojená především se správou nemovitostí, jíž se fm sice často věnuje, ale jeho náplň se od té, kterou má správce nemovitostí, významně liší. Připravili jsme pro vás přehled všech činností, jimiž se facility manažer zabývá.


Kdo je facility manažer – definice

Řídicí pracovník, který je zodpovědný za řízení všech fm činností. Má důležitou roli v zajišťování plynulého a bezproblémového provozu organizace. Jeho úkolem je zajistit, aby veškeré prostředky a zdroje potřebné pro provoz budovy či zařízení byly efektivně a účelně využité.

Facility manažer může být interní (na straně organizace) nebo externí (na straně poskytovatele služeb).

Jeho úloha a odpovědnosti se mohou lišit v závislosti na typu zařízení nebo podnikání. V souvislosti s nemovitostmi role facility manažera obvykle začíná už při předání stavby do užívání.

Hlavní úlohou facility manažera je všechny fm činnosti

Co všechno dělá facility manažer

Oblasti, kterým se facility manažer věnuje

Spektrum činností, jimiž se facility manažer zabývá, je široké a dá se rozdělit do následujících oblastí.

Správa budov

Je zodpovědný za správu a údržbu budov, včetně renovací a zlepšování. Jeho cílem je zajistit, aby budovy byly v bezpečném a efektivním stavu.

Procesy a smlouvy

Nastavuje pravidla, postupy, standardy, systémy – zkrátka celou politiku FM. Určuje jednotlivé procesy i jejich formy měření (KPI/CPI) ve vztahu k SLA (Service-level agreement). Vyjednává FM smlouvy a SLA smlouvy. Pravidelně vyhodnocuje a doporučuje zkvalitnění procesů.

Energie a udržitelnost

Sleduje a optimalizuje spotřebu energie v budovách. Hledá způsoby, jak ji snížit a minimalizovat ekologický dopad.

Bezpečnost

Zajišťuje, aby budova splňovala všechny bezpečnostní normy a byla bezpečná pro obyvatele a návštěvníky. To zahrnuje plánování evakuačních postupů, monitorování bezpečnostních systémů a implementaci bezpečnostních politik.

Správa zařízení

Spravuje veškerá zařízení, která se nacházejí v budovách, jako jsou výtahy, topení, klimatizace, osvětlení a další technické systémy.

Rozpočet a financování

Spravuje finanční prostředky určené pro provoz a údržbu budovy, sleduje provozní náklady a hledá způsoby, jak je snižovat a zvyšovat efektivitu.

Plánování a strategie

Plánuje a koordinuje různé aktivity související s provozem budovy. Jde například o plánování servisních prací, renovace prostor a řízení projektů spojených s nemovitostmi.

Komunikace

Je spojovacím článkem mezi různými odděleními organizace a externími dodavateli a subdodavateli, kteří se starají o údržbu a opravy budovy. Kontroluje výkon a kvalitu dodávek interních zaměstnanců i externích dodavatelů a také se účastní výběrových řízení na externí dodavatele. Komunikuje také s nájemci a dalšími zainteresovanými stranami, řeší jejich potřeby a stížnosti.

Facility management je obor, který se neustále vyvíjí. V souvislosti se změnami spojenými s udržitelností, digitalizací a novými technologiemi, jako je internet věcí (IoT), bude role facility manažera ještě důležitější. 

Chcete se dozvědět víc?

Připravíme pro vás online kurz Facility management na míru nebo školení přímo u vás ve firmě. Objednejte si nezávaznou konzultaci zdarma.

Související článek