Alternate decription

Facility management je víc než jen správa budov

Facility management se v našem prostředí často zaměňuje se správou nemovitostí, které se sice také týká, ale nejde o to samé. Vysvětlíme vám, jak to s tímto oborem ve skutečnosti je, a představíme jeho principy, oblasti působení a cíle.


Co je facility management 

Jde o integrovaný systém řízení organizace zajišťující různé služby, které podporují a zvyšují efektivitu její základní činnosti. Cílem je zkoordinovat pracovní prostředí, pracovníky a pracovní činnosti.  

Facility management je možné označit také jako správu organizace, protože má na starost různé služby, které zajišťují její chod a provoz, a poskytuje jí tak dokonalé zázemí. 

Facility management řídí podpůrné procesy vedlejších činností a veškeré podpůrné činnosti – především služby. Předěl mezi hlavními a podpůrnými procesy stanoví vedení organizace a může se měnit. Kvalita facility managementu se měří podle toho, jaký má přínos pro hlavní procesy a zaměstnance.

Facility management vychází z principů mnoha různých oborů, mezi něž patří například obchodní administrativa, architektura, humanitní a technické vědy, což je výhodné, protože řeší správu majetku jako celek.

Správa nemovitostí je pouze jedním z typů, jimiž se může facility management zabývat. V souvislostmi s nemovitostmi obsahuje všechny činnosti správy nemovitostí, které směřují k zajištění a zdokonalení sjednaných služeb, čímž podporují a zvyšují efektivitu základní činnosti.

Technický facility management

Běžnou správu budov připomíná technický facility management, který z ní vychází. Jde o hlavní část služeb FM a patří sem komplexní správa objektu zahrnující kontinuální dennodenní technickou správu a údržbu i odborné revize, servisy, audity a stavební údržbu.

Facility management má nastavené standardy tak, aby se hodnota nemovitosti zvyšovala, a je to právě technická správa, díky níž je možné dosáhnout nemalých finančních úspor. Pokud se vykonává kvalitně, může snížit náklady na provoz a také prodloužit životní cyklus nemovitosti.

3P vs. 5P – principy FM

Původní definice principů facility managementu nazývaná propojení tří oblastí, tzv. „3P“ se v souvislosti s vývojem oboru rozšířila o další dvě oblasti a dnes ji označujeme jako „5P“.

Na základě optimální spolupráce všech těchto oblastí vznikají podmínky, které vedou k vyšší kvalitě pracovníků a vyšší efektivitě činnosti organizace.

5 oblastí, které patří do působení facility managementu

Struktura facility managementu

Facility management působí ve dvou základních oblastech, které můžeme rozdělit následujícím způsobem.

Prostor a infrastruktura

Lidé a organizace

Za všechny FM činnosti je zodpovědný facility manažer, který může být buď interní (na straně organizace), nebo externí (na straně poskytovatele služeb).

Cíl facility managementu

Hlavním cílem je usnadnit organizaci její fungování a soustředění se na hlavní činnost tím, že přebírá řešení problémů s podpůrnými činnostmi. Facility management také usiluje o propojení pěti oblastí (5P) a zefektivnění jejich působení, které vede k ekonomicky efektivnímu a účelnému provozu.

Přínosy facility managementu

Historie

Pojem facility management se začal používat před rokem 1980 v USA ve spojení se správci budov či majetku.

V květnu 1980 byla založena organizace známá jako National Facility Management Association, z níž v roce 1981 vznikla International Facility Management Association.

V Evropě se facility management objevil až na začátku 90. let 20. století. Konkrétně ve Velké Británii, Francii, Belgii, Nizozemí, Lucembursku a skandinávských zemích. Česká pobočka mezinárodní asociace IFMA vznikla v roce 2000.

Dnes má mezinárodní organizace IFMA 130 poboček a 18 000 členů v 67 zemích.

Nyní už víte, co to je facility management a jakou roli hraje v technické správě a údržbě budov. Jestli potřebujete více informací nebo se chcete tomuto oboru věnovat, obraťte se na nás. Připravíme pro vás online kurz Facility management nebo školení na míru.

Související článek