Nemovitostní právo – kurz na míru

Seznamte se s právními principy nemovitých věcí a uplatněte své poznatky v praxi.  


Připravíme pro vás online i prezenční studium

Vyberte si variantu, která vám vyhovuje nejvíc

  • Online kurz 
  • Online kurz doplněný konzultacemi s lektory 
  • Prezenční školení přímo u vás ve firmě 

Proč se vzdělávat s námi

Obsah kurzu na přání 

Probereme právní aspekty všech nemovitostí nebo se zaměříme jen na ty, kterými se zabýváte. Ať už jde o budovy či pozemky. 

Poutavá forma výuky

S nezbytnou teorií vás seznámíme zábavnou formou. Nebudou chybět příklady z praxe, nejčastější chyby,  ukázky smluv a testovací cvičení. 

Intuitivní aplikace
Online kurz pro vás vytvoříme v naší aplikaci, se kterou vás bude vzdělávání bavit. Její používání je snadné a intuitivní. Zástavní právo k nemovitosti můžete studovat i v mobilu. 


Rezervujte si konzultaci zdarma

„Na základě své 20leté praxe v oboru nemovitostí dokážu přesně vyhodnotit vaše potřeby a určit, jaké oblasti vzdělání pro vás budou mít největší přínos. Spolu s kolegy vám připravíme vzdělávací program na míru, se kterým snadno dosáhnete svých cílů.”

Právo nemovitostí vám vysvětlí zkušená lektorka 

Daniela Kozáková

Advokátka se zaměřením na právo nemovitostí a obchodní právo s 18letou zkušeností s praktickou aplikací práva.

Kurz přizpůsobíme jakékoli profesi

Připravíme kurz pro specialisty z oboru nemovitostí, zástupce samospráv, pracovníky úřadů i pro zájemce z řad veřejnosti. Zkrátka pro kohokoli, kdo se potřebuje zorientovat v problematice nemovitostního práva.

Příklady témat

Probereme základní terminologii, související legislativu i řešení různých situací v praxi. Záleží jen na vás, jestli se budeme věnovat otázkám jako kdy vzniká vlastnické právo k nemovitosti, co znamená zástavní právo v katastru nemovitostí nebo vás spíš zajímá předkupní a užívací právo. Pro vaši představu uvádíme výběr nejčastějších témat, ale můžeme přidat další nebo se zaměřit na úplně jiná. Kurz připravíme tak, aby pro vás byl maximálně přínosný. 

Úprava nemovitých věcí v občanském zákoníku

Dozvíte se, co jsou nemovitosti z pohledu občanského zákoníku a jaké změny platí od 1. ledna 2014, mezi něž patří například zásada superficies solo cedit nebo postup při prodeji nemovitosti. Dále zjistíte, co je součástí a příslušenstvím nemovitosti. 

Terminologie

Porozumíte definicím právních pojmů jako pozemek, stavba, budova, movitá a nemovitá věc. Dozvíte se, zda je vodovod, pozemní komunikace nebo sklep nemovitou věcí. Dále co jsou věci hmotné a nehmotné, ovladatelné přírodní síly, zastupitelná věc nebo hromadná věc.    

Nabývání vlastnického práva nemovitostí

Naučíte se základní principy, které se uplatňují při nabývání vlastnického práva k pozemkům a stavbám. Podíváme na všechny náležitosti spojené s převodem a prodejem nemovitostí podle nového občanského zákoníku i na práva a povinnosti související s vlastnictvím nemovitostí. 

Omezení vlastnického práva k nemovitosti

Poznáte nejčastější omezení vlastnického práva k pozemkům a stavbám a zjistíte, co znamenají. Jde zejména o práva třetích osob, jako jsou služebnosti, reálná břemena nebo zástavní práva. Přiblížíme vám právní rámec, který pro tyto záležitosti stanovuje, jakým způsobem mohou být nemovitosti zatížené a jak se tato zatížení evidují. 

Zápis věcných práv do katastru nemovitostí

Seznámíte se se základními procedurami a principy, které jsou spojené se zápisem věcných práv, mezi něž patří například právo vlastnické nebo zástavní. Dozvíte se, co přesně znamená a jaké má důsledky zástavní právo váznoucí na nemovitosti zapsané v katastru nemovitostí. Také se můžeme podrobněji zaměřit na zástavní právo smluvní. 

Prodej nemovitosti

Porozumíte právním aspektům souvisejícím s prodejem různých typů nemovitostí včetně uzavírání kupních smluv, plateb, převodu vlastnických práv a dalších právních úkonů, jako je například zástavní právo při prodeji nemovitosti, a které jsou spojené s obchodem s nemovitostmi.

Nájem a pronájem nemovitostí

Zorientujete se v právních aspektech nájemních vztahů mezi vlastníky nemovitostí (nájemci) a osobami, které nemovitosti pronajímají. Patří sem stanovení nájemného, délka nájemního období, opravy a údržba nemovitosti a další související témata.  

 

Konzultace zdarma

Rádi s vámi probereme vaše potřeby a vypracujeme nezávaznou nabídku.

Chcete vědět víc nebo se na něco zeptat?

Vyplňte jednoduchý formulář a my se vám do 24 hodin ozveme.


O vaše osobní údaje se staráme jako o vlastní. Více se dozvíte v našich Zásadách ochrany osobních údajů.