Alternate decription

Od teorie k praxi: konkrétní kroky k dosažení trvale udržitelného rozvoje

Podívejte se s námi na to, jak transformovat teorii trvale udržitelného rozvoje v konkrétní kroky, které mohou vytvořit silnější a zdravější budoucnost pro všechny.


Ve světě narůstajících environmentálních krizí a sociálních nerovností je naléhavě nutné zaměřit se na trvale udržitelný rozvoj, který harmonicky spojuje hospodářský růst, sociální začlenění a ochranu přírody.  

V následujícím článku vám představíme konkrétní kroky, které můžete podniknout ve svém každodenním životě, ve své komunitě i v obchodním a politickém světě, aby udržitelný rozvoj nebyl jen abstraktním konceptem, ale realitou. 

Co je to trvale udržitelný rozvoj?

Jednoduše řečeno jde o o všeobecný koncept, který stojí na snaze o symbiózu čtyř oblastí: ekologie, ekonomie, politiky a kultury.

Zahrnuje dlouhodobé plánování, udržitelné hospodaření s přírodními zdroji a koordinovanou spolupráci mezi zúčastněnými stranami s cílem uspokojit potřeby současných generací, aniž by byla ohrožena schopnost budoucích generací uspokojovat ty své.

Proč je praxe tak důležitá?

Dokud zůstáváme v rovině udržitelnosti jako konceptu, můžeme si nastavit rámcové směry, skutečná změna ale vyžaduje konkrétní akce. Pouze prostřednictvím hmatatelných kroků můžeme dosáhnout pozitivního dopadu na životní prostředí a společnost.

Pojďme se tedy zaměřit na to, co můžeme udělat na čtyřech úrovních, od té potenciálně nejvlivnější - podnikatelské a institucionální, přes vládní a politickou až po tu komunitní a osobní.

Podnikatelská a institucionální úroveň

V současné konzumní společnosti mají v konečném důsledku snad největší vliv na udržitelnost rozvoje podnikatelé a vedoucí institucí.

Na této úrovni dochází povětšinou ke změně terminologie, namísto udržitelnosti jako takové tu zpravidla mluvíme o ESG. To lze chápat jako zpřesnění obecného udržitelného modelu chování pro účely firemního prostředí. Jedná se o model obchodního chování postavený na třech základních faktorech, která představují kritéria používaná k hodnocení rizik a přínosů investic. Anglicky faktory označujeme následovně: Environment, Society, Governance – odtud i samotná zkratka.

Ze zmíněných faktorů vyplývá, že na podnikatelské úrovni můžeme udržitelnosti dosáhnout, když udržujeme v rovnováze to, jak zohledňujeme vliv našeho podnikání na životní prostředí, jak přistupujeme k zaměstnancům a jakým způsobem firmu řídíme.

Konkrétně je například možné vyčíslit množství vody, které spotřebovává celý dodavatelský řetězec vašeho produktu nebo služby a zvážit, zda není možné toto množství zredukovat.

Případně se nabízí zaměřit se na pracovní podmínky všech zaměstnanců a to nejen těch, kteří pracují přímo pro vaši firmu, ale všech, kteří se jakoukoliv měrou podílí na výrobě vašeho produktu nebo dodání vaší služby.

Posledním tipem k zajištění udržitelného podnikání je nastavení fungující strategie udržitelnosti. K ní je zapotřebí kvalitní analýza, identifikace klíčových témat, prioritizace, nastavení KPIs a nakonec samotná implementace. 

Připravujeme nový kurz

Rádi byste blíže poznali ESG a zjistili, jak implementovat udržitelný model chování do firemního prostředí? Vyzkoušejte náš kurz Udržitelnost v základních souvislostech, kde vás seznámíme s principy ESG i s mnoha dalšími pojmy, které jsou stavebními kameny trvale udržitelného podnikání. Už brzy ho najdete v naší nabídce.

Vládní a politická úroveň

Podpora udržitelného rozvoje na vládní a politické úrovni je klíčová, protože právě vlády a politici mají moc vytvářet a měnit zákony, politiky a směry, které mohou přímo ovlivnit udržitelnost na všech ostatních úrovních.

Pokud sami politický vliv nemáte, můžete se angažovat například tak, že budete aktivně kontrolovat transparentnost vládních činitelů v oblasti udržitelnosti a podle ní pak dané politické subjekty podpořit ve volbách.

Dále se nabízí studovat (ať už jako politik nebo občan) stávající politiky a zákony a upozorňovat na jejich případné nedostatky na poli trvale udržitelného rozvoje.

Nakonec můžeme zmínit ekonomické pobídky, kterými jsou granty nebo daňové úlevy podporující ekologické inovace. Z pozice politika je můžete vytvářet a nabízet, jako podnikatel jich zase můžete hojně využívat a tím zvyšovat svůj vlastní zisk a zároveň přispívat ke zdraví naší planety v tom nejširším slova smyslu.

Komunitní úroveň

Kromě změn ve vládním a pracovním prostředí můžeme udržitelnost cíleně rozvíjet i v rámci komunit, které mohou být prospěšné nejen životnímu prostředí, ale i jejím členům a okolní společnosti.

Komunitní zahrady jsou skvělým příkladem míst, která přináší hodnotu všem, kdo na nich pěstují a zároveň snižují potřebu nakupovat neekologicky vyprodukované potraviny v obchodních řetězcích, zkvalitňují půdu (obzvlášť pokud je součástí zahrad kompost) a v městské zástavbě snižují teplotu.

Mnohostranně prospěšné jsou i komunitní potravinové banky. Díky nim se přebytky potravin nemusí vyhazovat, ale naopak najdou užitek u potřebných. Nezřídka se do těchto tendencí zapojují skrz internetové aplikace i restaurace, u kterých je jinak množství gastroodpadu skutečně nezanedbatelné.

Výhodou komunitní úrovně je, že si každý může do velké míry zvolit, jakou formou se zapojí. U zmíněných komunitních zahrad se nabízí uplatnění v organizačním týmu, pomoc s provozem zahrady, pěstitelská činnost nebo i koupě produktů, které na komunitní zahradě vypěstoval někdo jiný.

Úplně nový rozměr pak mohou do komunitních projektů vnést firmy, které je podpoří ať už finančně, propagací nebo třeba poskytnutím zázemí. Každá z těchto možností je přínosem pro komunitu, společnost jako celek i pro životní prostředí a přispívá tak k trvale udržitelnému rozvoji.

Osobní úroveň

Recyklace, využívání ekologické dopravy nebo omezení spotřeby produktů i energie jsou často skloňovanými kroky k nastavení udržitelného způsobu života.

Za zvážení ale rozhodně stojí i odebírání takzvaného zeleného proudu. Jde o elektrickou energii, která byla vyrobena z udržitelných zdrojů, jako jsou větrné, fotovoltaické nebo jaderné elektrárny. V dnešní době už zelené alternativy nabízí téměř všichni dodavatelé a dobrou zprávou je, že ekologický proud není zpravidla nijak výrazně dražší než ten klasický.

Nabízí se tedy i možnost, aby na zelenou energii přecházely celé firmy, jejichž provozovny a kanceláře mají leckdy skutečně vysokou spotřebu. Spolu s výměnou klasických žárovek za násobně úspornější LED varianty pak může vaše domácnost nebo váš podnik díky zelenému proudu fungovat značně udržitelněji.

Pokud navíc máte možnosti investovat, a to ať jako fyzická nebo právnická osoba, můžete zvážit „zelené“ investice nebo podporu společností, které upřednostňují udržitelné postupy.

Závěrem

Udržitelný rozvoj není pouhým módním trendem, ale nezbytností, pokud chceme zajistit lepší budoucnost pro nás i pro příští generace. Každý z nás má možnost přispět k jeho dosažení na různých úrovních, od osobní po politickou. Výzvou je uvědomit si svou odpovědnost a začít konat.

Jestliže váháte, kde začít, můžete začít tím, že se vzděláte. Kurzy, konference a workshopy mohou být skvělým místem, kde získat potřebné informace a inspiraci.

Zapojte se do komunitních projektů, investujte do udržitelných technologií, volte politiky, kteří podporují zelené iniciativy.

Související článek

Štítky